NIP 586-000-72-05

KRS nr 0000068093

Sąd Rejonowy w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy i kapitał wpłacony 102 000,00 zł


MISJA

Motto: Jesteśmy po to, byś mógł dotrzeć wszędzie tam, gdzie zapragniesz, bo motoryzacja to nasza pasja i profesja.

Pragniemy, aby każdy klient wyrażający potrzebę mobilności miał świadomość istnienia grupy Euro-Car i jej gotowości do zaspokojenia tej potrzeby. Chcemy, aby kontakt z Euro-Car w każdym obszarze jej działalności w pełni wyczerpywał oczekiwania naszych partnerów. Dążymy do tego, aby wypełnienie naszego zobowiązania przekładało się na bezpieczeństwo, rozwój i zaangażowanie pracowników oraz stabilność finansową i perspektywy rozwojowe przedsiębiorstwa.

WIZJA

Być stabilną, rozpoznawalną i wiodącą grupą podmiotów operujących w branży motoryzacyjnej, jako dominującym przedmiocie działalności. Filarami naszej przyszłości będą autoryzacje uzyskane od importerów samochodów, regularnie podnoszona dostępność i reprezentacja na rynku samochodów używanych, specjalizacja w dostarczaniu produktów, usług i adaptacji samochodów użytkowych, a także zapewnienie nowoczesnych narzędzi finansowania. Naszą pozycję w przyszłości budujemy w oparciu o przyjęte wartości:

ROZWÓJ, WSPÓŁPRACA, ENTUZJAZM, SATYSFAKCJA, ZAUFANIE