Wybierając się w podróż, zazwyczaj nie myślimy o ewentualnych zagrożeniach, jakie mogą na nas czyhać.

Ubezpieczenie turystyczne może obejmować: 

- zwrot kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, w tym kosztów wizyt u lekarza, badań, zabiegów, operacji oraz zakupu recept

- transport między szpitalami i placówkami medycznymi zlecony przez lekarza 

- odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku 

- konsultacje medyczne 

- wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

- pokrycie kosztów repatriacji zwłok

Przykładowe oferty*

1. Lato

3 osoby, kraj wyjazdu: Turcja, czas: 8 dni

Koszty leczenia-  100 tys. zł

NNW- 50 tys. zł

OC- 30 tys. zł

Składka: 114 zł.

2. Zima

4 osoby, kraj wyjazdu: Włochy, czas: 14 dni

Koszty leczenia-  100 tys. zł

NNW- 50 tys. zł

OC- 30 tys. zł

Składka: 288,96 zł.

*Przykładowa oferta PZU

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty  ubezpieczenia majątkowego